Over  1008  “Duizend en een Acht”

Zoals dit overzicht laat vermoeden
was het mijn intuïtieve bedoeling om,
met dit geheel van ‘Teken-boeken’
de belangrijkste gebieden of krachten waarmee de mens
in deze tegen-strijdige wereld verbonden is,
op een visueel-poëtische wijze samen te brengen.
Anders gezegd, om een ‘be-teken-is-vol’ samenspel
of ‘schouw-spel’ te scheppen
in een eigentijdse ‘vorm-en-taal’.
Of een omvangrijke ‘metafoor’
als tegenwicht op de overwegend zakelijke
of functionele beeld-taal van deze tijd.

De boeken 1 tot 18 bevatten elk 48 tekens .
De boeken 19 tot 22 elk 36.
Samen 1008 of “Duizend en een Acht”.
Hierbij kan 1000 “Duizend” wijzen op het vele,
onomvatbare en uiterst complexe van de werkelijkheid.
8 “Acht” op de ‘relatieve’ of
mogelijk verbindende beweging van
de vele paradoxen en tegen-stellingen.

01. boek van LIEFDE wezen
02. boek van KOSMISCH wezen
03. boek van HEIL en ONHEIL wezen
04. boek van GEVOEL en GEMOED wezen
05. boek van LICHAAM wezen
06. boek van TECHNISCH wezen
07. boek van ELEMENTEN wezen
08. boek van PLANT wezen
09. boek van DIER wezen
10. boek van INDIVIDUEEL wezen (PORTRET boek)
11. boek van HISTORISCH wezen
12. boek van FANTASTISCH wezen
13. boek van MAATSCHAPPIJ wezen
14. boek van KULTUUR en TRADITIES wezen
15. boek van ONWEZENLIJK wezen (HUMOR boek)
16. boek van DEUGD en ONDEUGD wezen
17. boek van RELIGIEUS wezen
18. boek van APOCALYPTISCH wezen
19. boek van GETAL en VORM wezen
20. boek van KLANK en BEWEGING wezen
21. boek van GEDACHTE en WOORD wezen
22. boek van VISIOEN wezen